เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอส ที.โมเดิร์นทูลส์ จำกัด

นำเข้าและจำหน่ายสินค้า

ประวัติความเป็นมา


        บริษัท เอส.ที.โมเดิร์นทูลส์ จำกัด  เป็นผู้ประกอบกิจการซื้อ  ขาย  นำเข้า  ส่งออก  จำหน่ายเครื่องมืออุตสาหกรรมและชิ้นส่วนอะไหล่แม่พิมพ์พลาสติก อะไหล่แม่พิมพ์ปั้มโลหะ สปริง รวมทั้งคัตติ้งทูลส เช่น  เอ็นมิล  ดอกสว่าน  ฯลฯ  เพื่อจำหน่ายให้กับผู้ค้าปลีก ผู้ค้ารายย่อยและโรงงานผู้ผลิตทั้งในและต่างประเทศ  โดยจัดส่งสินค้าทั่วราชอาณาจักร  ซึ่งสินค้าของเรานั้นล้วนเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ และมาตรฐาน ดำเนินงานโดยผู้บริหารงานตลอดจนทีมงานที่มีความรู้  ความสามารถ ชำนาญและเชี่ยวชาญและผลิตภัณฑ์ของเรามีชื่อเสียงมากว่า 20 ปี


กรรมการผู้บริหารงาน


        บริษัทฯ มีกรรมการผู้จัดการจำนวน 2 คน คือ


        1. นายสมชาย ตั้งอรรถจินดา


        2. นางสาวสุรัญญา สมพร


การจัดตั้งบริษัทและวิสัยทัศน์


        หลังจากที่ผู้บริหารงานได้ประสบความสำเร็จจากการดำเนินธุรกิจประเภทนี้ มาแล้วไม่น้อยกว่า 20 ปี ซึ่งแต่ก่อนนั้นได้ประกอบกิจการขนาดเล็กมาก่อน ทางผู้บริหารได้มองเห็นและมีการปรับปรุงระบบการทำงานในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริการ สต๊อกสินค้าเพิ่มขึ้น คุณภาพ ได้มีการพัฒนาการตลาดมาให้ตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าเพิ่มขึ้นให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปได้อย่างดี มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และได้มีการจัดตั้งบริษัทใหม่ภายใต้การนำของผู้บริหารคนเดิมและทีมงานเดิม


        เริ่มจัดตั้ง / จดทะเบียนเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2548 โดยจดทะเบียนประกอบกิจการเป็น “ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.โมเดิร์นทูลส์ “ ประกอบกิจการเป็นนิติบุคคล มีหุ้นส่วนจำนวน 3 คน และทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท


        ต่อมา ห้างฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทจำกัด เป็น “ บริษัท เอส.ที.โมเดิร์นทูลส์ จำกัด ” เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2551


คติพจน์ประจำบริษัท


        “ บริการรวดเร็วประทับใจ ”


ลักษณะการดำเนินธุรกิจ


•        นำเข้าและจำหน่ายสินค้าชั้นนำจากต่างประเทศ


•        อะไหล่แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก เข็มกระทุ้ง, สลักนำ, บู๊ช ฯลฯ


•        อะไหล่แม่พิมพ์ปั๊มโลหะ ไกด์โพสท์, พั้นตรง, สปริงแม่พิมพ์ ฯลฯ


•        อุปกรณ์ตกแต่งแม่พิมพ์ ตะไบเพชร, ซุปเปอร์สโตน, ผงเพชรเหลว ฯลฯ


•        คัตติ้งทูลส์ เอ็นมิล Hss CO8, ดอกสว่าน, ต๊าป ฯลฯ


•        คาร์ไบท์ทูลส์ เอ็นมิลคาร์ไบท์, ดอกเจียร์คาร์ไบท์ ฯลฯ


•        แม่เหล็ก, เครื่องมือวัดความละเอียด


•        รับงานสั่งทำตามแบบ


ที่ตั้งสำนักงาน


        สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 39 ถนนท่าข้าม แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10150 โทรศัพท์ (662) 417-0840 (อัตโนมัติ 8 สาย) โทรสาร (662) 417-1441,417-1484-5

Website : http://www.stmoderntool.com E-mail : stmoderntool@gmail.com